Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto3

Blog

Invloed van grievend gedrag op de onderhoudsbijdrage voor een jong meerderjarig kind

  • Anneloes van Tuijn
  • (reacties: 0)

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland in een procedure beslist dat de in die zaak betrokken ouders aan hun jongmeerderjarige zoon geen onderhoudsbijdrage hoeven te betalen. Wat deze zaak bijzonder maakt is dat de rechtbank tot dit oordeel kwam, niet omwille van een gebrek aan behoefte, behoeftigheid of draagkracht, maar vanwege grievend gedrag van het kind.

Lees verder »

Gebruik camerabeelden als bewijs in civiele huurzaak onrechtmatig

  • Joost Hofman
  • (reacties: 0)

De vraag of onrechtmatig verkregen bewijs mag worden gebruikt in een civiele zaak hangt af van de vraag wat prevaleert in de belangenafweging tussen enerzijds het belang van de waarheidsvinding en anderzijds de belangen van bijvoorbeeld privacy van degene tegen wie het bewijs gebruikt wordt. In civiele zaken prevaleert vaak toch de waarheidsvinding. Zo ook in onderhavige zaak.

Lees verder »