Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto3

Blog

357 stekjes van hennepplanten in het gehuurde onvoldoende voor ontbinding huurovereenkomst

  • Joost Hofman
  • (reacties: 0)

Het houden van een (in werking zijnde) hennepkwekerij in een huurwoning of bijbehorende berging leidt bijna altijd tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, maar bij de opslag van stekjes van hennepplanten en/of goederen, welke normaal gesproken worden gebruikt bij een hennepkwekerij, is dat anders. De vraag die in dit soort zaken dan voornamelijk speelt, is of sprake is van overlast en/of brandgevaar. Dit is bij een hennepkwekerij vaak wel zo, maar bij louter opslag is dat een stuk lastiger aan te tonen.

Lees verder »

We gaan op vakantie en nemen mee… de toestemmingsverklaring

  • Anneloes van Tuijn
  • (reacties: 0)

We zitten midden in de zomervakantie. Voor mensen die reizen met kinderen van een ander of ouders die zonder de andere ouder maar met de kinderen op vakantie gaan, betekent dit doorgaans dat een toestemmingsverklaring meegenomen moet worden. Dat geldt dus niet alleen voor gescheiden ouders! De Koninklijke Marechaussee zal bij ouders die alleen met hun minderjarige kinderen reizen, en nog vaker wanneer de kinderen een andere achternaam hebben dan die ouder, nagaan of de toestemming van de andere ouder er daadwerkelijk is.

Lees verder »

De transitievergoeding

  • Hanneke van Haarlem
  • (reacties: 0)

Sinds 1 juli 2015 is iedere werknemer, die ontslagen wordt, gerechtigd tot het ontvangen van een transitievergoeding. Voorheen was iemand, die op grond van bedrijfseconomische redenen ontslagen werd niet gerechtigd tot zo’n vergoeding en moest via een procedure geprobeerd worden een vergoeding te verkrijgen. Tegenwoordig komt ook zo’n werknemer in aanmerking voor de transitievergoeding. Voor kleinere werkgevers kan een afwijking gelden. Voor een globale berekening van de hoogte van zo’n vergoeding adviseer ik te googlen met de termen ‘transitievergoeding / bereken’.

Lees verder »

Nieuw huurrecht: Wet Doorstroming Huurmarkt 2015

  • Joost Hofman
  • (reacties: 0)

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt van minister Blok. Dit wetsvoorstel wijzigt boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierin is het huurrecht voornamelijk te vinden) en enkele andere wetten. Door het stellen van nadere huurmaatregelen wordt een verdere bevordering van de doorstroming op de woninghuurmarkt beoogd. De belangrijkste punten hieruit zijn de huursombenadering, welke de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties maximeert op gemiddeld inflatie plus 1%, de inkomensafhankelijke huurverhoging om het zogenaamde scheefwonen tegen te gaan en de uitbreiding van de mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten.

Lees verder »