Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto3

Blog

De behoefte van studenten aan een bijdrage van hun ouders

  • Anneloes van Tuijn
  • (reacties: 0)

Met ingang van 1 september 2015 is de Wet Studiefinanciering 2000 gewijzigd. De basisbeurs voor studenten met een HBO en WO opleiding is afgeschaft (voor MBO studenten is deze blijven bestaan). De basisbeurs, en daarmee het onderdeel van de studiefinanciering waarop voorheen geen terugbetalingsverplichting rustte, is voor HBO en WO studenten komen te vervallen. Studenten met minder draagkrachtige ouders kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende beurs in de vorm van een lening. Deze aanvullende beurs wordt een gift als de studie binnen 10 jaar wordt afgerond. Een student kan ook aanspraak maken op een collegegeldkrediet, waarop een terugbetalingsverplichting rust. Deze wijzigingen in het studiefinancieringsstelsel brengen veranderingen met zich mee ten aanzien van de behoeftebepaling van jongmeerderjarigen.

Lees verder »

Billijke vergoeding voor een zieke werknemer

  • Joost Hofman
  • (reacties: 1)

Werkgever valt een zieke werknemer lastig met voorstellen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst tegen de wil van werknemer in. Dit samen met het feit dat werkgever ook niet geheel heeft voldaan aan haar re-integratieverplichtingen is voor het gerechtshof voldoende voor het toekennen van een billijke vergoeding van € 15.000,- aan werknemer op grond van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever.

Lees verder »

Samen uit elkaar via mediation

  • Anneloes van Tuijn
  • (reacties: 0)

De periode waarin de beslissing om uit elkaar te gaan wordt genomen is vaak chaotisch en emotioneel. Verdriet, teleurstelling, woede en frustratie voeren de boventoon. En dan is er twijfel over de beslissingen die genomen (moeten) worden. Willen we wel uit elkaar, wat is het beste voor onze kinderen en waar ben ik straks in financieel opzicht aan toe. Mediation kan houvast en sturing bieden. Het zorgt ervoor, als je kiest voor een specialist in het personen- en familierecht, dat je weet hoe je er straks voor staat en geen onbezonnen beslissingen neemt.

Lees verder »