Van Zinnicq Bergmann Advocaten
Van Zinnicq Bergmann Advocaten
headerfoto3

Blog

Invloed van grievend gedrag op de onderhoudsbijdrage voor een jong meerderjarig kind

  • Anneloes van Tuijn
  • (reacties: 0)

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland in een procedure beslist dat de in die zaak betrokken ouders aan hun jongmeerderjarige zoon geen onderhoudsbijdrage hoeven te betalen. Wat deze zaak bijzonder maakt is dat de rechtbank tot dit oordeel kwam, niet omwille van een gebrek aan behoefte, behoeftigheid of draagkracht, maar vanwege grievend gedrag van het kind.

Lees verder »

Gebruik camerabeelden als bewijs in civiele huurzaak onrechtmatig

  • Joost Hofman
  • (reacties: 0)

De vraag of onrechtmatig verkregen bewijs mag worden gebruikt in een civiele zaak hangt af van de vraag wat prevaleert in de belangenafweging tussen enerzijds het belang van de waarheidsvinding en anderzijds de belangen van bijvoorbeeld privacy van degene tegen wie het bewijs gebruikt wordt. In civiele zaken prevaleert vaak toch de waarheidsvinding. Zo ook in onderhavige zaak.

Lees verder »

Obesitas

  • Hanneke van Haarlem
  • (reacties: 0)

Bij voortduring lezen wij in alle varianten de problemen van obesitas, oftewel ernstig overgewicht. Ook de arbeidsrechtspraktijk gaat er mee te maken krijgen. De vraag is tweeërlei. Is sprake van discriminatie wanneer een zwaarlijvig persoon niet aangenomen wordt. Het is niet aan te raden om die reden door te geven bij afwijzing van een sollicitant. De andere vraag is of een werkgever verplicht wordt tot het treffen van preventieve maatregelen, bij gebreke waarvan hij mogelijk aansprakelijk is voor uitval door overgewicht. Moet de werkgever voor zwaarlijvigen bijvoorbeeld fitness bekostigen of moeten de hamburgers geweerd worden uit de personeelskantine?

Lees verder »

Wat je vindt mag je houden, of toch niet?

  • Joost Hofman
  • (reacties: 0)

Als je een (groot) geldbedrag vindt, mag je dat dan zomaar houden? Het is een vraag waar menigeen niet over na zal denken wanneer er een briefje van € 10,- op straat gevonden wordt. Als het echter gaat om een groter bedrag, zoals in onderhavig geval een bedrag van € 15.100,-, wordt dat wellicht anders. In deze kwestie speelde ook nog de vraag wie de vinder en eigenaar van het geldbedrag was, omdat de vondst werd gedaan door een werknemer onder werktijd.

Lees verder »